Cửa cuốn Tôn chạy điện

Chất liệuTôn mạ màu
Nan cửa – Tôn mạ màu liền tấm
Điều khiển đóng mở – Công tắc bấm & Điều khiển từ xa để đóng mở