Cửa cuốn Mắt võng chạy điện

Chất liệuInox
Nan cửa – Hình mắt võng
Điều khiển đóng mở – Công tắc bấm & Điều khiển từ xa để đóng mở