Cửa cuốn Nhôm chạy điện

Chất liệuNhôm
Nan cửa – Nan nhôm liền khối
Điều khiển đóng mở – Công tắc bấm & Điều khiển từ xa để đóng mở