Khách hàng

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Mercedes An Du
Mercedes Hàng Xanh
Ford Hải Phòng
LG Tràng Duệ
Samsung Thái Nguyên
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Toyota Hải Phòng
Xi măng Chinfon Hải Phòng
Siêu thị BigC Hải Phòng
Điện lực Hải Phòng
Ngân hàng Quân đội
Cảng Nam Hải - Đình Vũ
Công ty Thép Việt Nhật
Honda Head Hương Giang
Công ty Cổ phần Container Việt Nam
Đại học Hàng hải Việt Nam